Patch 10.8

Riot sẽ cân bằng & giảm sức mạnh ADC trong patch 10.8

 Nhà sản xuất game League of Legends đã hé hộ thông tin sẽ neft một sô tướng trong Patch 10.8…

April 9, 2020